رینگ های گرافیتی آب بندی

رینگ های گرافیتی آب بندی شناور که در سیستم های آب بندی مکانیکی و سیل های لابیر نت منجر به آب بندی کامل میشوند. مزایای رینگ های کربنی تکه ای

مشخصات فنی رینگ های گرافیتی آب بندی

رینگ های شناور آب بندی گرافیتی چند تکهرینگ های شناور آب بندی گرافیتی چند تکه
|

موجود
رینگ یک تکهرینگ یک تکه
|

موجود
بلوک های گرافیتیبلوک های گرافیتی
|

موجود

TEL : 02133913719
Fax :
Email: info [at] graphitecarbon.ir
Web: www.graphitecarbon.ir

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Graphite Carbon Corporation