رایدر رینگ

رایدر رینگ ها به عنوان حلقه های راهنما در سیلندر های افقی، عمودی و V شکل مورد استفاده قرار می گیرند و باعث یکپارچگی پیستون رینگ ها میشوند.

مشخصات فنی رایدر رینگ

TEL : 02133913719
Fax :
Email: info [at] graphitecarbon.ir
Web: www.graphitecarbon.ir

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Graphite Carbon Corporation