گرافویل

رینگ های گرافیتی (گرافویل) در شرایط کاری با دما و فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرند، تغییر شکل گرافویل در محفظه بالایی ولوها

مشخصات فنی گرافویل

TEL : 02133913719
Fax :
Email: info [at] graphitecarbon.ir
Web: www.graphitecarbon.ir

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Graphite Carbon Corporation