تیغه های گرافیتی روتور

تیغه های گرافیتی روتور :ه در پمپ های خلا و کمپرسورهای دوار به صورت خشک کار می کنند با استفاده از تیغه های کربنی فشار هوایی بدون پالس ایجاد می کنند.

مشخصات فنی تیغه های گرافیتی روتور

TEL : 02133913719
Fax :
Email: info [at] graphitecarbon.ir
Web: www.graphitecarbon.ir

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Graphite Carbon Corporation